WEBINAR

Patstelling in de re-integratie?
Wat kun je doen binnen de regels van het arbeidsrecht?

In de praktijk zien wij regelmatig dat stagnatie of een terugval in de re-integratie tot een patstelling kunnen leiden. Zowel de werkgever als de werknemer voelen zich niet vrij om een ontslagregeling bespreekbaar te maken. De werkgever is gebonden aan het opzegverbod wegens ziekte. De werknemer is bang om het bespreekbaar te maken dat het misschien beter is om uit elkaar te gaan. Hierbij is de vrees voor het mislopen van een ontslagvergoeding en/of een WW-uitkering het grootst.

Wat kun je doen binnen de kaders van het arbeidsrecht om deze patstelling te voorkomen of op te lossen? Arbeidsjurist mr. Bert Tol gaat in op de mogelijkheden, do’s en don’ts.

Als een werknemer voor een langere periode arbeidsongeschikt is, betekent dit voor de werkgever vaak een ingewikkelde situatie. Ook voor de werknemer is de toekomst vaak ongrijpbaar en onzeker. Niet zelden duurt de arbeidsongeschiktheid lang en is het opbouwen van uren een kwestie van vallen en opstaan. Vaak is terugkeer in de eigen functie lastig, vanwege de medische klachten.

JP WerkRevisie organiseert in samenwerking met arbeidsjurist Mr. Bert Tol het webinar.

Dinsdag 16 februari van 15:30 uur tot 16:30 uur.

Een dag voor de webinar ontvangt u een mail met daarin een link voor het volgen van het webinar. Vragen kunt u stellen via de chat.

Meld je aan

Mail ons als u zich graag wilt aanmelden. Ook kunt u bellen naar (038) 452 83 50.
Mail hier

Mr. Bert Tol is sinds 1987 fulltime als onderhandelaar, adviseur medezeggenschap en procesjurist werkzaam in het Arbeidsrecht en het Ambtenarenrecht. Vanaf medio 2006 heeft hij een zelfstandige juridische praktijk in Zwolle.

JP WerkRevisie is een landelijk werkend bureau voor loopbaan- en re-integratiebegeleiding. Wij bieden begeleiding bij het maken van persoonlijke loopbaankeuzes en het vinden van de gewenste, passende nieuwe baan..

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)