Met de 360 graden feedbackmethode wordt er feedback vanuit meerdere perspectieven verzameld. Met als doel een zo breed en betrouwbaar mogelijk beeld te krijgen van jouw gedrag in je huidige werksituatie. Door het bevragen van mensen die dagelijks zicht hebben op het gedrag, denk aan klanten, collega’s, projectgroepleden en leidinggevende(n), vormen ze een belangrijke bron van informatie voor de ontwikkeling. Op deze manier wordt er een compleet beeld geschetst van jouw competenties. Deze worden aan jou teruggekoppeld door middel van een inzichtelijke ‘feedback’-rapportage.

Beoordeeld met een 8.9

JP Werkrevisie wordt beoordeeld met een 8.9 op Feedbackcompany!

Een verhelderende verdieping aansluitend op de TMA Talentanalyse

360 graden feedback competenties

Waarom een 360 graden feedback?

Wil jij je verder ontwikkelen in je huidige werk? Of wil je juist gemotiveerd de volgende stap zetten in jouw carrière? De 360 graden feedback is een verhelderende verdieping aansluitend op de TMA talentenanalyse. In deze verdiepende analyse worden jouw sterke en minder sterke competenties in kaart gebracht. Daarbij richten wij ons niet alleen op de zwakke punten, maar vooral op kansen en mogelijkheden. Zo kun jij met een positieve blik op de toekomst van start gaan met het versterken en ontwikkelen van jouw kwaliteiten. De inzichten uit de 360 graden feedback kunnen gebruikt worden voor het opstellen van jouw persoonlijk ontwikkelplan. Op deze manier kun jij jouw potentieel optimaal benutten en haal jij het beste uit jezelf!

360 graden feedback competenties

In de 360 graden feedback komen jouw competenties aan het licht! Een competentie is de individuele capaciteit om talent, vaardigheden, kennis en attitudes geïntegreerd in het handelen aan te wenden. Wanneer de competenties zijn gemeten, wordt er gekeken naar jouw potentieel om vaardigheden nader te kunnen ontwikkelen. Met deze zelfkennis weet jij nieuwe vaardigheden te ontwikkelen of bestaande vaardigheden sterk te verbeteren! Het in kaart brengen van jouw competenties geeft richting, inzicht en zelfvertrouwen. Het is een waardevolle investering in jezelf die je verder brengt.

TMA 360 graden feedback

  • Inzicht in sterke en minder sterke competenties
  • Kansen en mogelijkheden ontdekken
  • Jouw potentieel optimaal benutten

Contact opnemen met JP Werkrevisie

Wil jij een Talentanalyse volgen of meer informatie ontvangen? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen je graag verder bij jouw loopbaan- of ontwikkelvraag.

loopbaanadvies