Verschil spoor 1 en spoor 2 re integratie

Wanneer een werknemer langdurig ziek is moet je als werkgever én werknemer werken aan effectieve re integratie. Maar wat is nu het verschil tussen spoor 1 en spoor 2 re integratie? Volgens de Wet Verbetering Poortwachter moet er altijd eerst bekeken worden of de werknemer terug kan keren bij zijn huidige werkgever. Dit wordt ook wel spoor 1 of ‘in spoor’ re integratie genoemd. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er samen gezocht naar passend werk bij een andere werkgever. Dit wordt spoor 2 re integratie genoemd. Het verschil tussen spoor 1 en spoor 2 is dus waar de re integratie plaatsvindt, bij spoor 1 is dit bij de huidige werkgever, bij spoor 2 bij een andere werkgever.

Re integratie 1e en 2e spoor volgens Wet Poortwachter

De Wet Verbetering Poortwachter is opgesteld om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen. Ziekte is immers vervelend voor zowel werknemer als werkgever. Met re integratie 1e en 2e spoor wordt er gewerkt aan de terugkomst van een zieke werknemer. Dit kan ofwel bij de huidige werkgever (spoor 1) of bij een andere werkgever (spoor 2). Om dit te realiseren hebben zowel werkgever als werknemer een aantal verplichtingen. Wanneer de werknemer zes weken ziek is, wordt er door de bedrijfsarts of arbodienst een probleemanalyse gemaakt. Hierin staat onder andere wanneer en in welke vorm de werknemer denkt het werk weer te kunnen hervatten.

 

Werkhervatting of andere functie in hetzelfde bedrijf

In eerste instantie wordt er gekeken of de werknemer terug kan keren bij de huidige werkgever, wat zou betekenen dat 1e spoor re integratie wordt ingezet. Een jaar na de eerste ziektedag vindt er een evaluatie plaats. Rondom de eerstejaarsevaluatie geven de bedrijfsarts en de arbeidsdeskundige een advies over de mogelijkheden van de zieke werknemer. Als werkhervatting of een andere functie in hetzelfde bedrijf (spoor 1) niet gaat, wordt er gekozen voor spoor 2 re-integratie. Een arbeidsdeskundig onderzoek kan meer inzicht geven in de situatie op spoor 1 en onderbouwt de inzet van re-integratie tweede spoor. Op basis van dit advies wordt een re-integratiebureau ingeschakeld en start het tweede spoor traject.

Ondersteuning bij re-integratie tweede spoor

  • Actieve ondersteuning bij benaderen van arbeidsmarkt
  • Loopbaanoriëntatie
  • Versterken van sollicitatievaardigheden
  • Professionele loopbaancoaches

Beoordeeld met een 8.9

JP Werkrevisie wordt beoordeeld met een 8.9 op Feedbackcompany!

Spoor 1 re integratie – werkhervatting binnen eigen bedrijf

Bij spoor 1 re integratie wordt er gezocht naar een passende functie bij de huidige werkgever. Dit is dan ook direct het verschil tussen spoor 1 en spoor 2, waarbij er naar een passende functie bij een nieuwe werkgever wordt gezocht. Bij spoor 1 staat terugkeer in het eigen werk voorop. Wanneer dit niet mogelijk is wordt er gekeken naar aanpassingen binnen de eigen functie. Is ook dit geen optie, dan wordt er gekeken naar ander werk bij de huidige werkgever. Wanneer de huidige werkgever de zieke werknemer geen passende functie kan bieden wordt er overgegaan op spoor 2 re integratie.

Passende functie bij een andere werkgever

Wanneer de mogelijkheid voor werkhervatting binnen het eigen bedrijf uitgesloten is, wordt re integratie tweede spoor ingezet. Dit is in veel gevallen voor zowel werknemer als werkgever een ingrijpend moment. De werknemer moet het werk loslaten dat vaak al vele jaren met plezier is uitgevoerd en de werkgever moet een ervaren werknemer laten gaan. Het is dan prettig wanneer een re-integratie bureau jullie bij dit tweede spoor traject ondersteunt. JP Werkrevisie begeleidt werkgever én werknemer bij een 2e spoor traject met zorg, persoonlijke aandacht en kennis van zaken. Bij JP Werkrevisie weten we dat dit traject ingrijpend kan zijn voor beide partijen. Een gestructureerde aanpak met persoonlijke en individuele benadering werkt het best.

Meer weten over een 2e spoor traject bij JP Werkrevisie?