Talent Motivatie Analyse

Wat is Talent Motivatie Analyse (TMA)

De TMA brengt persoonlijke drijferen en talenten in beeld. Het bijzondere van TMA is dat het ontwikkelen toekomstgericht is. Het maakt de balans op van dit moment én geeft input om richting te geven aan de werktoekomst. De uitkomsten uit de TMA kunnen worden gekoppeld aan competenties en functiemogelijkheden.
De TMA persoonlijkheidsanalyse is gebaseerd op de behoeftetheorie van de psycholoog Henry Murray.

Wat is de Talent Motivatie Analyse

De Talent Motivatie Analyse (TMA) is gebaseerd op de behoeftetheorie van Henry Murray en brengt persoonlijke drijfveren en talenten in beeld. Het bijzondere van de TMA analyse is dat het ontwikkelen toekomstgericht is. Het maakt de balans van dit moment op én geeft input om richting te geven aan de werktoekomst. De uitkomsten van de Talent Motivatie Analyse kunnen worden gekoppeld aan competenties en functiemogelijkheden. Daarnaast ontdek je wat je leerstijl is en de voorkeuren in werkomgeving en management. De Talent Motivatie Analyse is ook uit te voeren voor teams, dit betreft de TMA Teamanalyse.

Waarom een TMA analyse uitvoeren?

Mensen functioneren het best, leren het snelst, komen zelf in actie en zijn het meest betrokken als ze werk doen dat in lijn ligt met hun drijfveren, talenten, cognitieve capaciteiten en competenties. Een talent motivatie analyse is en opbouwend en biedt een diepgaand inzicht in jouw persoonlijkheid en ontwikkelmogelijkheden.

Voor elke loopbaan- en ontwikkelvraag

De inzichten uit de Talent Motivatie Analyse bieden inzicht en houvast bijvoorbeeld als:

  • Je dienstverband wordt beëindigd, en je op zoek moet naar een nieuwe baan (outplacement).
  • Je twijfelt of je huidige werk nog wel bij je past en je wilt onderzoeken of er ook andere loopbaanrichtingen interessant voor je zijn (loopbaanadvies).
  • Je beter tot je recht wilt komen op je werk of je talenten wilt ontwikkelen, ook in de samenwerking met je collega’s (persoonlijke coaching)
TMA talennten DNA

Pluspunten van de TMA

  • Inzicht: In de 22 verschillende persoonlijke drijfveren en 44 persoonlijke talenten. Dit inzicht helpt enorm om eigen motieven en voorkeursgedrag in kaart te brengen, te begrijpen en effectief in te zetten.
  • Herkenbaar: De talentenanalyse is voor de meeste mensen een eyeopener: de rapportage is treffend en zeer herkenbaar.
  • Positief: Elke uitkomst is goed. Het gaat immers om voorkeursgedrag. Hoe extremer de score op een drijfveer, des te groter het talent dat daarin verscholen ligt.
  • Praktisch: De analyse geeft inzicht in sterke en minder sterke kanten. Met de TMA krijg je handvatten om talent verder te ontwikkelen en in te zetten, compleet met ontwikkeltips.

Beoordeeld met een 8.9

JP Werkrevisie Zwolle wordt beoordeeld met een 8.9 op Feedbackcompany!

TMA logo

Talent  Motivatie  Analyse – Verdiepende analyses

De TMA analyse begint altijd met de Talentenanalyse. Als vervolg zijn er meerdere analyses mogelijk, passend bij de specifieke vraagstelling.

Competentie Potentieel: Vanuit de Talenten-analyse is een potentieelindicatie beschikbaar. Dit geeft voor meer dan veertig competenties aan of een competentie makkelijk, redelijk of moeilijk te ontwikkelen is.

Beroepsinteresse Analyse: Geeft aan welke sectoren en welke activiteiten passen bij jouw interesses en welke jouw voorkeur genieten.

Capaciteiten Analyses: Geven een goed beeld van je denkniveau en zijn daarmee een prima voorspeller van toekomstige werkprestaties.

TMA 360 graden feedback: Een eenvoudig te gebruiken instrument om sterke en minder sterke competenties in beeld te brengen. Door het verschil tussen het zelfbeeld en het beeld van anderen op competenties kun je een duidelijke analyse maken van je ontwikkelpunten en de ontwikkelbaarheid daarvan (in combinatie met de Talent Motivatie Analyse).

Iedereen is anders

Persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden

Mensen zijn altijd talentvol en gedreven, hebben vaardigheden en cognitieve capaciteiten. Deze mix van persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden is bij ieder mens anders en bepaalt grotendeels het onbewuste voorkeursgedrag.

Loopbaancoaching Assen
TMA talentenanalyse

Werkwijze TMA analyse

Nadat je jouw aanmelding hebt verstuurd ontvang je een vragenlijst. De vragenlijst wordt online ingevuld, thuis of op het werk. Het invullen neemt 30 tot 45 minuten in beslag. Vervolgens bespreekt één van onze gecertificeerde TMA coaches de uitkomsten met jou in een persoonlijk of online gesprek.

OVAL,  uw kwaliteitsgarantie

JP Werkrevisie beschikt over het kwaliteitscertificaat van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) en wij houden ons strikt aan de gedragscode van onze brancheorganisatie. Een geruststellende gedachte voor wie op zoek is naar een betrouwbaar loopbaanadviesbureau.

Kwaliteit en vertrouwelijkheid

Alle informatie rondom de TMA wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld, conform de richtlijenen van de AVG. Als lid van de brancheorganisatie OVAL houdt JP WerkRevisie zich strikt aan de kwaliteitseisen en de gedragscode van deze organisatie.

oval

Meer weten?

Neem contact op met ons op voor een nadere toelichting op de TMA, aan de hand van jouw loopbaan- of ontwikkelvraag.

JP WerkRevisie
Hoofdvestiging: Dr. Klinkerweg 4A
8025 BS Zwolle
T: 038 452 8350 | F: 038 452 9148
E: info@jpwerkrevisie.nl
I: www.jpwerkrevisie.nl
Alkmaar, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Den Haag, Deventer, Doetinchem, Eelde, Eindhoven, Emmen, Groningen, Heerenveen, Hengelo, s-Hertogenbosch, Leeuwarden, Lelystad, Nijmegen, Oud-Vossemeer, Roosendaal, Rotterdam, Tilburg, Utrecht, Zutphen, Zwolle

Ten eerste vind ik Amsterdam een
mooie stad en verder vind ik het een
heel gezellige stad. Eerst woonde hij hier alleen en nu
is zijn vrouw hier ook komen wonen.
U kunt bij ons een auto huren, mits u
een geldig rijbewijs hebt. Al met al kunnen we zeggen dat
Nederlanders over het algemeen

Signaalwoorden: voordat, vroeger, aanvankelijk, eerst, nadat, daarna, wanneer, intussen, tegelijkertijd, tijdens.

niet zo spontaan zijn.eerst, vervolgens, daarna, toen, ten slotte
hier, daar, waar, waarin, waarop
voor het standpunt: naar mijn mening, concluderend, kortom, dus
voor argumenten die losstaan van andere argumenten: ten eerste…, overigens, nog afgezien van, trouwens
voor argumenten die horen bij andere argumenten: daarbij komt, vooral ook, omdatvoor argumenten die andere argumenten verdedigen: want, namelijk, omdat

De kat sprong uit het raam, waarna hij op vier poten landde en meteen wegrende. Of: Ik ga elke zondag wielrennen. Met harde wind fiets ik niet. Duidelijker is de zin: Ik ga elke zondag wielrennen, behalve als het hard waait. Met signaalwoorden kun je als schrijver van alles duidelijk maken aan je lezers. Je geeft aan in welke volgorde gebeurtenissen hebben plaatsgevonden (eerst, daarna) of dat je lezers de conclusie van je stuk gaan lezen (dus, concluderend). Maar pas op, als je teveel signaalwoorden gebruikt, kan je tekst juist warriger worden en gebruik je meer woorden dan nodig.

Signaalwoorden: want, doordat, daardoor, waardoor, dat komt door, Talent Motivatie Analyse als gevolg van, ten gevolge van.

Kijk bijvoorbeeld naar de onderstaande zin: Aanvankelijk dacht ik eerst dat hij mij niet zag zitten, maar toch kwam ik er later achter dat hij mij ook heel leuk vond. Intussen zijn we inmiddels al vijf jaar bij elkaar. Dit zou je ook veel korter kunnen schrijven, bijvoorbeeld: Aanvankelijk dacht ik dat hij mij niet zag zitten, maar ik kwam er later achter dat hij mij ook heel leuk vond. Inmiddels zijn we al vijf jaar bij elkaar.

tekstteksttekstteksttekst

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)