Speciale module
Re-integratie 2ᵉ spoor

WANNEER IS RE-INTEGRATIE 2ᵉ SPOOR NODIG

Als een medewerker al geruime tijd ziek is, komt er een moment dat een bedrijfsarts of arbeidsdeskundige in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter adviseert te starten met een re-integratietraject 2ᵉ spoor. Dit is vaak een ingrijpend moment. Het kan zijn dat het inzetten van een 2ᵉ spoor uw medewerker en u als werkgever een dubbel gevoel geeft, bijvoorbeeld als:

 • de verwachting is dat de medewerker uiteindelijk volledig zijn werk in de huidige functie kan hervatten.
 • de belastbaarheid van uw medewerker op dit moment dermate gering is dat een intensieve arbeidsmarktbenadering nog niet mogelijk is.

In die situaties bieden wij de optimale oplossing met onze speciale module re-integratie 2ᵉ spoor.

VOORDELEN VAN DE SPECIALE MODULE

 • Het nadenken over de eigen toekomst heeft vaak een positieve uitwerking op de medewerker. De medewerker is ondanks de klachten en de beperkingen bezig met het creëren van zijn of haar toekomstperspectief en krijgt het gevoel van regie weer terug.
 • Er wordt tijdig gestart met de voorbereidende activiteiten in het kader van 2ᵉ spoor, conform de verplichtingen in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter, terwijl de inspanningen in het kader van re-integratie in eigen werk of herstel gewoon doorgaan.
 • Deze speciale module kan los ingezet worden maar kan ook de startmodule vormen van een volledig re-integratietraject. Eer is altijd de mogelijkheid het traject na deze module te stoppen als het zoeken naar een andere baan niet nodig is of niet mogelijk blijkt.

INHOUD VAN DE MODULE

De begeleiding in deze module bestaat uit:

 • INTAKEGESPREK:
  Een intake-/inventariserend gesprek met de loopbaancoach. In dit gesprek wordt de gestelde vraag nader uitgediept en verhelderd. De eventuele factoren of omstandigheden die van invloed zijn op de vraagstelling komen aan bod, evenals de planning van het traject.
 • ZELFANALYSE EN RICHTING BEPALEN
  Aan de hand van 360-graden feedback, loopbaanankers en persoonlijkheidskenmerken wordt onderzocht welke werkzaamheden, beroepsrichting en soort organisatie het meeste bij de medewerker aansluiten. Hierbij wordt rekening gehouden met de capaciteiten van de medewerker en de kenmerken van een voor hem of haar passende werkomgeving. Het beroepsprofiel krijgt een vertaling in functiemogelijkheden, passende werkomgevingen en in een eventueel daarop toegesneden aanpak.
 • COACHING BIJ OPBOUW ACTIVITEITEN
  Tijdens de gesprekken met de loopbaancoach wordt aandacht besteed aan het verwerken van de ontstane situatie, het opbouwen van de activiteiten in het kader van dit begeleidingstraject en het bewaken van de energiebalans hierin.

UITVOERING EN KOSTEN

Doorlooptijd:
Intakegesprek: ‍
Coaching:
Bespreken voortgang: ‍
Rapportage:
Kosten:

3 maanden.
Bij de start van het traject.
5 sessies met de loopbaanadviseur.
Een driegesprek na afloop van de module.
Schriftelijke rapportage aan het eind van de begeleiding.
€ 1.700,- excl. BTW.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)