JP Werkrevisie en haar voorganger outplacementbureau Joosten & Partners, is al bijna 30 jaar gespecialiseerd in outplacement en loopbaanadvies. Mogen wij ons daarom specialist op dit gebied noemen? Wij vinden in alle bescheidenheid van wel. Onze ervaren adviseurs kennen de arbeidsmarkt op hun duimpje en daar profiteert ú van. U wilt  een nieuwe, passende baan; wij kennen de kortste route daarnaar toe.

Ons outplacement in Maastricht is maatwerk

Een outplacementprogramma bij JP Werkrevisie ligt slechts gedeeltelijk vast. Het grootste gedeelte vullen wij samen met u in. Bij ons bepaalt de klant welke onderdelen grotere of kleinere accenten krijgen. Daarmee ontstaat écht maatwerk. Op onze prima gesprekslocatie in Maastricht voert u de gesprekken met uw vaste, persoonlijke adviseur.

Transitiebudget als outplacementvergoeding

Sinds 1 juli 2015 is de wet Werk & Zekerheid van kracht. Wanneer een werkgever en een medewerker besluiten uit elkaar te gaan, heeft de laatste recht op een transitievergoeding, een bedrag dat bedoeld is om te worden ingezet voor het vinden van nieuw, passend werk. Onderzoek heeft aangetoond dat een goed outplacement de kansen op het vinden van een nieuwe baan en met name een passende baan aanzienlijk vergroot.

Groepsoutplacement

Elk outplacement bij JP Werkrevisie is een individueel outplacement, óók als de deelnemers als groep worden aangemeld. De aanleiding daarvoor klan zijn een bedrijfsreorganisatie of een afslankingsoperatie. Bij onze groepsoutplacements bieden wij dus ook maatwerk. Waar sprake is van een sociaal plan, kan worden vastgelegd dat de transitievergoeding wordt ingezet voor outplacement.

Goede job-search is een specialisme

Een outplacement bestaat naast begeleidingsgesprekken uit gerichte job-searchactiviteiten. Onze adviseurs zetten daarvoor ons in 30 jaar opgebouwde bedrijfsnetwerk in. Daarnaast zetten wij specialisten in: jobhunters. Zij gaan met úw zoekprofiel gericht op zoek naar passend nieuw werk.

Zelfstandig ondernemerschap: een droom die uitkomt 

Soms is de voortzetting van de loopbaan richting het zelfstandig ondernemerschap een uitdagende en kansrijke weg. JP Werkrevisie kan helpen om deze droom werkelijkheid te laten worden: verschillende van onze adviseurs hebben de expertise om starters te begeleiden naar het zelfstandig ondernemer te worden.

Onze zorg stopt niet bij het vinden van een baan

JP Werkrevisie geeft als extra garantie de mogelijkheid tot terugkeer in het outplacement, mocht de nieuwe baan niet bevallen of onverhoopt snel weer eindigen. Ook tijdens de eerste maanden van de nieuwe baan of het zelfstandig ondernemerschap kan gratis een beroep op ons worden gedaan voor een gericht advies.

Het OVAL-logo: bewijs voor kwaliteit

De Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) is de brancheorganisatie voor outplacementbureaus. Het voeren van het OVAL-logo is voorbehouden aan bureaus die zijn getoetst op kwaliteit en die zich houden aan de strenge gedragscode. Daarmee krijgt u als klant een extra betrouwbare kwaliteitsgarantie. Een veilige gedachte!
Bel: 038-452 83 50

JP Maastricht: de kortste route van werk naar werk

 

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)