JP Werkrevisie is specialist in outplacement,s ook in Lelystad, In 1014 hebben wij ons bedrijf in een nieuw jasje gestoken door onze oude naam Joosten & Partners te verruilen voor een nieuwe naam én door actief te worden in veel meer plaatsen dan voorheen, o.a. in Lelystad. Zo brengen wij onze bijna 30-jarige ervaring naar u toe. Die ervaring zetten wij graag in om u succesvol van werk naar werk te begeleiden. Dat doen we al vele jaren mooie slagings- en klanttevredenheidscijfers. Wilt u nader kennis met ons maken? klik dan op de blauwe contactknop of bel ons.

Outplacements in Lelystad: wij gaan voor maatwerk

Wij zijn pas tevreden als ú dat bent. Daarom gaan wij voor niets minder dan maatwerk en dat bieden we bij u “om de hoek”.

Afscheid nemen? Dan mét een outplacement

Werkgever en medewerker kunnen van elkaar afscheid nemen met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. Sinds 1 juli 2015 krijgt de medewerker een transitievergoeding mee, als hij minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Deze transitievergoeding mag worden ingezet voor outplacement en dat is heel verstandig: met de begeleiding door een goed outplacementbureau wordt de kans op het vinden van nieuw en vooral passend werk aanzienlijk vergroot.

Collectief outplacement

Ook bij collectieve outplacements, bijvoorbeeld bij afslankoperaties of reorganisaties, hebben medewerkers recht op een transitievergoeding. Hierbij kan de bestemming van dit budget voor outplacement worden vastgelegd in het sociaal plan. Bij JP Werkrevisie kan de deelnemer óók bij collectieve outplacements rekenen op individueel maatwerk. Daarover gaan we graag in gesprek met de werkgever, de OR of de vakbond.

Zoeken naar een nieuwe baan

Actieve job-search hoort standaard bij het werk van onze adviseurs. Dit houdt veel meer in dan zoeken in de klassieke vacaturebronnen. JP Werkrevisie werkt met gespecialiseerde jobsearchers, die actief voor en met de deelnemer op zoek gaan naar een nieuwe baan.

Een nieuwe baan of zelfstandig ondernemer?

Zelfstandig ondernemer worden is een gedachte die veel mensen aantrekt. Maar vaak lopen er “beren op de weg”. JP Werkrevisie heeft het begeleiden naar zelfstandigheid tot één van haar specialismen gemaakt. Zelfstandig worden is dus een reële optie. Iets om over na te denken.

Gratis nazorg

Na het vinden van nieuw werk stopt onze dienstverlening niet. Wij bieden namelijk een periode uitgebreide nazorg. Ook daarin onderscheiden wij ons van het “modale bureau”.

OVAL = kwaliteit

Het kwaliteitscertificaat van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) biedt de klant zekerheid. Hetzelfde geldt voor de OVAL-gedragscode. Wij beschikken over het certificaat en vanzelfsprekend houden wij ons strikt aan de code. Alleen bureaus die aan beide criteria voldoen, mogen het OVAL-logo voeren.
Hebt u interesse in een outplacementtraject bij JP Werkrevisie in Lelystad? Bel 038-452 83 50.

JP Lelystad begeleidt u vakbekaam van werk naar werk

 

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)