JP Werkrevisie, de nieuwe naam voor outplacementbureau Joosten & Partners, is al bijna 30 jaar actief in West-Nederland. Onze missie is om mensen succesvol van werk naar werk te begeleiden. Onze adviseurs, allen senioren in hun vak, wonen en werken in de regio. Zij kennen de mensen én de arbeidsmarkt. Dat vindt u terug in onze hoge slagingspercentages en mooie  klanttevredenheidsscores.

Ons outplacement in Den Haag is persoonsgericht maatwerk

Een outplacement moet passen als een maatpak. Iedere klant heeft zijn of haar eigen unieke “verhaal”. Tijdens onze uitgebreide intakes, die altijd worden gevoerd door de beoogde adviseur, wordt de persoonlijke situatie zorgvuldig in kaart gebracht. Hierdoor krijgt het traject de accenten, die het meest wenselijk zijn. Maatwerk betekent ook dat de klant niet ver hoeft te reizen voor de coachingsgesprekken. Daarom hebben wij de beschikking over uitstekende gesprekslocaties in diverse plaatsen in Nederland, ook in Den Haag.

Transitiebudget of outplacementvergoeding

Afscheid nemen zonder tussenkomst van de rechter of het UWV is nog steeds mogelijk, ook onder de nieuwe wet Werk & Zekerheid. Dit kan met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, Daarbinnen kan een outplacement worden afgesproken. De vertrekkende medewerker gaat dan zelf op zoek naar een goed outplacementbureau.

Collectief outplacement

JP Werkrevisie is specialist in individuele outplacements, Dat wil niet zeggen dat groepsgewijze of collectieve outplacements niet door ons uitgevoerd worden. Integendeel: onze op de persoon gerichte aanpak is ook uitstekend toepasbaar op collectieve van-werk-naar-werk-projecten.

Op zoek naar passend nieuw werk

Bij JP Werkrevisie gaan de adviseurs actief op zoek naar vacatures. Hun inzet gaat dus verder dan het voeren van een begeleidingsgesprekken. Naast het bedrijfsnetwerk van het outplacementbureau, beschikken zij ook over een eigen netwerk, dat zij kunnen aanboren. Naast de inzet van de adviseurs op dit terrein zetten wij ook gespecialiseerde jobhunters in.

Bij een goed outplacement hoort ook een goede nazorg

Onze outplacements stoppen niet abrupt, zodra een deelnemer nieuw werk vindt. Wij geven als extra garantie de mogelijkheid om in het outplacement terug te keren bij opzegging van de nieuwe baan tijdens of aan het eind van de proeftijd. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om gedurende 12 maanden na de start van het nieuwe werk gratis advies in te winnen.

Het OVAL-logo garandeert kwaliteit

JP Werkrevisie ondergaat periodiek een kwaliteitstoets door de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL). Als bezitter van het OVAL-kwaliteitscertificaat houden wij ons strikt aan de gedragscode van onze brancheorganisatie. Vanzelfsprekend bewaken wij daarnaast ook zélf onze kwaliteit. Een vertrouwenwekkende gedachte!
Hebt u interesse in een outplacement in Den Haag? Maak dan een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek. Bel: 038-452 83 50

JP Den Haag begeleidt u graag van werk naar werk

 

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)