JP Werkrevisie, de opvolger van outplacementbureau Joosten & Partners, voert al ruim 25 jaar succesvol outplacements uit. Daarom hebben wij onze Van Werk naar werk trajecten in Amsterdam ontwikkeld tot één van onze specialismen. Bij een outplacement in Amsterdam zetten wij uitsluitend ervaren adviseurs in: zij wonen én werken in de regio en hebben een ruime kennis van de plaatselijke arbeidsmarkt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor succes. Het slagingspercentage van onze outplacementtrajecten en de klanttevredenheidsscore liggen beide dan ook zeer hoog.

Een outplacement in Amsterdam op maat

Een outplacementprogramma bestaat bij JP Werkrevisie uit een aantal onderdelen. Daarbij gaan wij altijd uit van uw individuele wensen, waardoor uw traject de accenten krijgt, die in de gegeven situatie het meest wenselijk zijn. Hierdoor ontstaat persoonlijk maatwerk. Maatwerk betekent ook dat de cliënt voor een outplacementbureau niet ver hoeft te reizen. Daarom kunt u bij ons terecht “om de hoek” in Amsterdam.

Beëindigingsovereenkomst met outplacementvergoeding

Vaak wordt bij een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst een outplacementregeling meegenomen. De vertrekkende medewerker kan dan zelf op zoek gaan naar een outplacementbureau.

Collectief outplacement

Naast individuele outplacements isJP Werkrevisie ook zeer ervaren in het uitvoeren van collectieve outplacements. Deze van-werk-naar-werk-projecten maken veelal deel uit reorganisaties of afslankingsoperaties.

Een nieuwe baan zoeken

Een goed outplacement houdt meer in dan een aantal begeleidingsgesprekken. De adviseurs van JP Werkrevisie beschikken over een breed bedrijfsnetwerk en onze jobhunters gaan gericht op zoek naar passend werk voor onze deelnemers.

Zelfstandig ondernemerschap

Soms is de voortzetting van de loopbaan als zelfstandig ondernemer een uitdagende en kansrijke weg.JP Werkrevisie beschikt over de expertise om startende zelfstandige ondernemers te begeleiden.

Gratis nazorg

JP Werkrevisie geeft als extra garantie de mogelijkheid tot terugkeer in het outplacement, mocht de nieuwe baan niet bevallen of onverhoopt snel weer eindigen.

OVAL

JP Werkrevisie beschikt over het kwaliteitscertificaat van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) en houdt zich strikt aan de gedragscode van de brancheorganisatie. Daarmee heeft u de garantie dat u werkt met een partij die zich gebonden weet aan strakke richtlijnen. Een vertrouwenwekkende gedachte!

Bel 038-452 83 50

JP Amsterdam begeleidt u graag en gedegen van werk naar werk

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)