JP Werkrevisie,  de nieuwe naam van outplacementbureau Joosten & Partners, begeleidt al ruim 30 jaar mensen met succes van werk naar werk. Voor een succesvol outplacement in Almere bent u dan ook van harte welkom. Wij werken uitsluitend met ervaren senior-adviseurs, die in de regio wonen en werken. Zij kennen de mensen én de arbeidsmarkt, een belangrijke voorwaarde voor succes. Daarom zijn slagingspercentages en de klanttevredenheidscores al vele jaren plezierig hoog.

Ons outplacement in Almere is  maatwerk

Bij een outplacement gaan wij altijd uit van uw wensen van de cliënt, waardoor uw traject de accenten krijgt, die in de gegeven situatie het meest wenselijk zijn. Hierdoor ontstaat persoonlijk maatwerk. Maatwerk betekent ook dat u niet ver hoeft te reizen voor de gesprekken met uw persoonlijk adviseur. Daarom plannen wij de gesprekken op onze uitstekende gesprekslocatie in Almere.

Outplacementvergoeding

Als een medewerker afscheid neemt met een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst, maaakt een outplacement vaak deel uit van de regeling. De vertrekkende medewerker kiest dan doorgaans zelf een passend outplacementbureau uit. Neemt u afscheid met een transitievergoeding, dan kan ook deze worden besteed aan een outplacement.

Collectief outplacement

JP Werkrevisie heeft zich in de loop der jaren, naast individuele outplacements, ook gespecialiseerd in het uitvoeren van collectieve outplacements. Deze van-werk-naar-werk-projecten doen zich bijv. voor bij reorganisaties of afslankingsoperaties.

Een nieuwe baan zoeken

De adviseurs van JP Werkrevisie spelen een actieve rol bij het opsporen van vacatures. Hun inzet gaat dus verder dan het voeren van begeleidingsgesprekken. Daarnaast zetten wij ook gespecialiseerde jobhunters in. Wilt u meer weten over onze job-searchactiviteiten?

Bij een goed outplacement hoort een goede nazorg

JP Werkrevisie geeft als extra garantie de mogelijkheid tot terugkeer in het outplacement bij opzegging van de nieuwe baan tijdens de proeftijd. Daarnaast kan na de start bij een nieuwe werkgever gedurende 6 maanden kosteloos voor advies een beroep worden gedaan op JP Werkrevisie.

Kwaliteitscertificaat OVAL

JP Werkrevisie is gecertificeerd door de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) en houdt zich strikt aan de gedragscode van de brancheorganisatie. Daarmee heeft u de garantie dat u werkt met een partij die zich gebonden weet aan strakke richtlijnen. Een vertrouwenwekkende gedachte!

Hebt u interesse in een outplacement in Almere? Maak dan een afspraak voor een gratis oriënterend gesprek Bel 038-452 83 50

JP Almere begeleidt u graag en gedegen van werk naar werk

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)