Voorkom afscheid nemen
Overweeg een verbetertraject

Als er serieuze bedenkingen zijn bij het functioneren van een individuele medewerker, is het belangrijk om over en weer helderheid te krijgen en zaken niet te laten slepen of escaleren. Een verbetertraject van JP Werkrevisie biedt in deze situaties uitkomst voor werkgever en werknemer.  Een verbetertraject helpt een medewerker om zijn werk anders en bevredigender aan te pakken. Het doel is dat de werkgever, de collega’s en hijzelf hier profijt van hebben. Het doorbreekt de impasse die ontstaat als de samenwerking of de kwaliteit van het werk niet naar wens is en het geeft duidelijkheid voor een passend vervolg. De werknemer gaat zich weer gelukkig voelen in zijn functie en komt beter tot zijn recht.

AAN DE SLAG MET HET VERBETEREN VAN DE WERKSITUATIE

Als er serieuze bedenkingen zijn bij het functioneren van een individuele medewerker, is het belangrijk om over en weer helderheid te krijgen en zaken niet te laten slepen of escaleren. Een verbetertraject van JP Werkrevisie biedt in deze situaties uitkomst voor werkgever en werknemer.  Een verbetertraject helpt een medewerker om zijn werk anders en bevredigender aan te pakken. Het doel is dat de werkgever, de collega’s en hijzelf hier profijt van hebben. Het doorbreekt de impasse die ontstaat als de samenwerking of de kwaliteit van het werk niet naar wens is en het geeft duidelijkheid voor een passend vervolg. De werknemer gaat zich weer gelukkig voelen in zijn functie en komt beter tot zijn recht.

PERSOONLIJK, INTEGER EN ZORGVULDIG

Een verbetertraject van JP Werkrevisie kenmerkt zich door de objectieve en persoonlijke benadering en het oog hebben voor de verschillende belangen. Centraal in het verbetertraject staat de positieve intentie van zowel werkgever als werknemer om een eind te maken aan de ongewenste bestaande situatie. Als het ondanks de geboden ruimte, middelen en begeleiding niet mocht lukken om het functioneren te verbeteren, is voor ieder duidelijk en acceptabel dat een andere oplossing nodig is. Voor een werkgever die niet geconfronteerd wil worden met afwijzing van een mogelijke ontslagaanvraag en die correct wil handelen, is het inzetten van een goed verbeterplan essentieel. JP Werkrevisie weet aan welke eisen een rechtsgeldig verbetertraject moet voldoen en kan samen met opdrachtgever en werknemer zorgen voor een vakkundige uitvoering.

STERK IN PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Door haar expertise en ervaring is JP Werkrevisie de partij die persoonlijke ontwikkeling en de gewenste verbetering mogelijk kan maken. Door onze ervaring in persoonlijke coaching weten wij wat er nodig is om bijvoorbeeld de vereiste vaardigheden te kunnen ontwikkelen. Door onze ontwikkelassessments zijn wij in staat om de ontwikkelwensen en mogelijkheden op een objectiveerbare manier te toetsen en in kaart te brengen. Soms is het noodzakelijk dat voor professionele groei breder wordt gekeken dan alleen het persoonlijk functioneren van de individuele medewerker. Als er bijvoorbeeld sprake is van een onduidelijke rolverdeling in de organisatie of binnen het team, kan met een gericht organisatieadvies en praktische teamcoaching de structuur van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden verduidelijkt en geoefend.

NETWERKPARTNERS

Naast serieuze verbetertrajecten zijn er ook andere interventies om vastlopende situaties vlot te trekken. Zeker in het geval van conflicten of onderhuidse spanningen kan ook gedacht worden aan een bemiddelingstraject of het opstarten van een zorgvuldige ontslagprocedure. Bij dit soort zaken werkt JP Werkrevisie al jarenlang samen met gelijkgestemde partners op het gebied van mediation en arbeidsrecht. Door onze bundeling van krachten kunnen wij onze dienstverlening steeds verbeteren en verbreden.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)