Een goede voorbereiding
zorgt voor een prettig uitstroom

Een ontslagprocedure is voor zowel werkgever als werknemer een ingrijpende gebeurtenis, die wederzijds veel emoties kan losmaken. Tegelijk moet er van alles geregeld en afgesproken worden Hoe goed je het ook doet, een ontslag wordt nooit leuk. Maar je kunt er wel het beste van maken als je het proces correct en met respect voor ieders belangen en gevoelens vorm geeft. Dit maakt het voor alle betrokkenen mogelijk de ontstane situatie te accepteren, af te sluiten en de blik op de toekomst te richten. De uitstroombegeleiding van JP Werkrevisie biedt de unieke combinatie van persoonlijke aandacht en coaching met daarnaast een praktische procesbegeleiding in de uit te voeren activiteiten.

Vooraf de organisatie organiseren

Als duidelijk is dat een of meer mensen de organisatie zullen moeten verlaten, begint een proces van stille voorbereiding, zorgvuldige communicatie, individuele begeleiding, aandacht voor vertrekkers en blijvers, aanpassing van taken en bevoegdheden, procedures met ondernemingsraad, vakbonden en UWV, regelen van ontslagvergoeding, transitievergoeding en outplacement enz. JP Werkrevisie adviseert in de regie en kan op onderdelen voor uitvoering zorgdragen. Wij werken al jarenlang samen met gelijkgestemde partners op het gebied van mediation en arbeidsrecht. Door onze bundeling van krachten kunnen wij onze dienstverlening steeds verbeteren en verbreden.

Acceptatie en verwerking van het ontslag

Het moeten loslaten van de functie, waarin met plezier en voldoening is gewerkt, is vaak een ingrijpende gebeurtenis. Het kan een behoorlijke impact hebben op het zelfvertrouwen en zelfbeeld. Tegelijk is het van belang dat de betreffende medewerker weer vanuit zelfvertrouwen en zelfkennis keuzes kan gaan maken Dit is alleen mogelijk als de ontstane situatie in voldoende mate is verwerkt Wij kunnen de deelnemer middels gerichte persoonlijke coaching ondersteunen bij het verwerken van de ontstane situatie, het maken van keuzes en het omgaan met de daarmee gepaard gaande onzekerheid.

Voorkomen van ontslag

Naast beëindiging van het dienstverband en ontslag zijn er ook andere interventies om vastlopende situaties vlot te trekken. Zeker in het geval van conflicten of onderhuidse spanningen kan ook gedacht worden aan een bemiddelingstraject. Ook als er serieuze bedenkingen zijn bij het functioneren van een individuele medewerker, is het zaak over en weer helderheid te krijgen en zaken niet te laten slepen of escaleren. Vaak verdient het in die gevallen aanbeveling om te starten met een verbetertraject.

Begeleiden van werk naar werk

Wilt u uw medewerker faciliteren en het vinden van een nieuwe baan en werkomgeving of een start als zelfstandig ondernemer, dan is outplacementbegeleiding een geschikte optie. JP biedt al ruim 30 jaar eigentijdse outplacement begeleiding door heel Nederland. Graag nodigen wij uw medewerker uit voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek.

Geïnteresseerd?

Wil je nader kennis maken met deze vorm van begeleiding, of wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)