Re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor wordt ingezet wanneer uw medewerker langdurig ziek is en de mogelijkheden voor werkhervatting binnen uw eigen bedrijf beperkt zijn of zelfs uitgesloten. Dat betekent dat u, samen met de medewerker op zoek gaat naar een passende baan bij een ander bedrijf.

JP Werkrevisie is het re-integratie bureau dat u bij dit tweede spoor traject ondersteunt. Voor beide partijen is dit vaak een ingrijpend moment. De medewerker moet het werk loslaten dat vaak met veel plezier en voldoening is uitgevoerd. Terwijl u een ervaren medewerker moet laten gaan. JP werkrevisie begrijpt dit. Wij begeleiden u en uw medewerker bij dit 2e spoor traject met zorg, persoonlijke aandacht en kennis van zaken.

Re-integratie tweede spoor voor de werkgever

Bij ziekmelding van een medewerker hebben zowel de medewerker als u, de werkgever, een aantal verplichtingen. Zo heeft u de verplichting om te proberen uw medewerker in zijn eigen werk terug te laten keren. Is dat niet meer mogelijk? Dan is de tweede stap om op zoek te gaan naar een andere, maar wel passende functie binnen hetzelfde bedrijf. Zijn hier geen mogelijkheden voor, dan wordt overgegaan tot wat re-integratie tweede spoor genoemd wordt.

Een duurzaam loopbaanvervolg

In de basis gaat het bij re-integratie tweede spoor om een van-werk-naar- werk traject, maar dan met specifieke aandacht voor wat een medewerker nog wel kan. Op basis van de bevindingen van de bedrijfsarts of ARBO- arts en een arbeidsdeskundige vindt heroriëntatie plaats op een nieuw én duurzaam loopbaanvervolg.

Re-integratiebureau voor werkgevers

Een re-integratietraject van het tweede spoor heeft altijd als doel om een vanuit ziekte terugkerende werknemer te helpen bij het vinden van een passende baan buiten het bedrijf. Het traject wordt uitgevoerd door een re-integratiebureau en vorm gegeven door professionele begeleidingsactiviteiten. Werkgevers worden ondersteund en geadviseerd over het juist inzetten van het 2e spoor traject.

Onze diensten

Begeleiding van binnen naar een plek buiten de organisatie

Wat is re-integratie tweede spoor?

Wanneer uw medewerker langdurig ziek is en werkhervatting binnen uw eigen bedrijf niet mogelijk is, betekent dat u samen met de medewerker op zoek gaat naar een passende baan bij een ander bedrijf.

Wanneer start re-integratie tweede spoor?

Een re-integratie traject start uiterlijk na 6 weken na de eerstejaarsevaluatie.

Re-integratietraject: ondersteuning voor werkgever én werknemer

Persoonlijke aanpak, gestructureerde werkwijze

JP Werkrevisie heeft brede ervaring met re-integratietrajecten. Door onze kennis en ervaring weten wij dat een 2e spoor traject ingrijpend kan zijn. Voor beide partijen. Een persoonlijke en individuele benadering met een gestructureerde aanpak werk het best. De kans op succesvolle herplaatsing is dan het grootst. Ons begeleidingstraject voor werknemers bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Loopbaanoriëntatie
 • Opbouw van de belastbaarheid door coaching
 • Als nodig inzet van een werkervaringsplaats
 • Versterking van de sollicitatievaardigheden
 • Actieve ondersteuning bij benaderen van de arbeidsmarkt

JP werkrevisie voor werkgevers:

 • Het voldoen aan de verplichtingen in het kader van de Wet verbetering Poortwachter
  • Evalueren van de voortgang en resultaten in een driegesprek
  • Periodieke voortgangsrapportages
  • Tijdig informeren en signaleren van mogelijke knelpunten
 • Het invulling geven aan goed werkgeverschap. Dat betekent in dit kader medewerkers die vanwege klachten of beperkingen het werk niet meer kunnen uitvoeren perspectief bieden op een passend vervolg van de loopbaan

Een traject is elke keer weer maatwerk. De duur en opbouw zijn afhankelijk van de ondersteuning die gewenst is om succesvol te re-integreren binnen het tweede spoor. JP is flexibel. Verandert de situatie? Dan passen wij onze begeleiding daar gewoon op aan.

Professionele loopbaancoaches

JP biedt persoonlijke begeleiding door professionele loonbaancoaches met aandacht voor het individu, en aangepast op de verschillende situaties. De situatie en hoe het 2e spoor traject wordt ervaren is voor iedereen anders.

 • Wij bieden coachingtrajecten op maat. Als dit nodig is, besteden wij specifieke aandacht aan verliesverwerking en herstel van zelfvertrouwen. Focus op acceptatie van de situatie, waardoor de medewerker weer met vertrouwen naar de toekomst kijkt en op een zelfbewuste manier keuzes kan maken voor het vervolg van zijn loopbaan.
 • Individuele coaching gericht op stressreductie. Wanneer er sprake is van stress of een burn-out leren wij medewerkers om in herkenbare situaties het ontstaan van stress te voorkomen of te verminderen door er anders en effectiever mee om te gaan. Deze aanpak bevordert een duurzame re-integratie tweede spoor en leidt tot hernieuwd werkplezier.

JP voor werkgevers

Wij treden op als deskundige adviseur voor werkgevers bij de inzet van tweede spoor re-integratietrajecten. En dat doen we vanuit een aanpak die werkt: op onze eigen manier, omdat we zien dat het werkt.

 • Korte communicatielijnen en vaste contactpersonen
 • Maatwerkoplossingen in begeleiding en aanpak
 • Modulaire opbouw mogelijk, afgestemd op de situatie
 • Specifieke expertisegebieden rondom verwerking situaties, begeleiding burn-out en hanteren stress

Voor werkgever én werknemer

JP heeft altijd oog voor de belangen van de werkgever en de werknemer. Wij gaan voor de beste uitkomst, want pas dan ontstaat er een win- win situatie. We maken daarbij gebruik van onze kennis en ervaring, maar ook van ons grote netwerk binnen diverse branches.

Communicatie tijdens het re-integratie tweede spoor traject

Tijdens het traject zijn wij erop gericht u snel en volledig te informeren. Zo voorkomen we miscommunicatie en kunnen we bijsturen als nodig. Wij verzorgen periodieke voortgangsrapportages en tussendoor vindt telefonisch contact plaats. Voordat een re-integratie 2e spoor traject van start gaat, gaan we met u in gesprek en maken we maatwerkafspraken. Zo kunt u voldoen aan de gestelde werkgeversverplichtingen in het kader van de Wet verbetering poortwachter.

Bij JP Werkrevisie weten wij dat een 2e spoor traject ingrijpend kan zijn voor beide partijen. Een persoonlijke en individuele benadering met een gestructureerde aanpak werk het best.

Beoordeeld met een 8.9

JP Werkrevisie wordt beoordeeld met een 8.9 op Feedbackcompany!

Veel gestelde vragen over re-integratie tweede spoor

Wat is 2e spoor re integratie?

Wanneer een werknemer langdurig niet in staat is om zijn eigen werk uit te voeren, wegens ziekte of als terugkeer bij de eigen werknemer niet meer mogelijk is, dan is passend werk bij een andere werkgever de volgende stap. Dit noemen we re-integratie tweede spoor.

Wanneer 2e spoor starten?

Als er echt geen mogelijkheid voor passend werk in het eigen bedrijf (re-integratie 1e spoor) is, moet worden gekeken naar passend werk buiten het bedrijf (re-integratie 2e spoor). Een re-integratie tweede spoor moet uiterlijk gestart worden binnen 6 weken na de eerstejaarsevaluatie.

Wie betaalt re-integratie tweede spoor?

Wordt een medewerker ziek? Dan heeft de medewerker twee jaar loondoorbetalingsverplichting. Het re-integratie tweede spoor valt binnen de 2 jaar en dus is loonbetaling van toepassing). De werkgever betaalt de kosten van het re-integratietraject 2e spoor.

Na de twee jaar kan de WIA aangevraagd worden bij het UWV. Wanneer een medewerker WGA ontvangt en de werkgever eigen risicodrager is voor de WGA, dan betaalt de werkgever deze uitkering door een premieverhoging. Als eigen risicodrager is de werkgever nog 10 jaar verplicht om een medewerker te ondersteunen bij de re-integratie.

Wat kost re-integratie tweede spoor?

De kosten van re-integratie tweede spoor zijn afhankelijk van verschillende factoren. Duur van de begeleiding (bijv. wat is de periode tot einde 2e ziektejaar) Wat heeft de medewerker nodig? Hoe is de belastbaarheid,, wat zijn de mogelijkheden en beperkingen t.a.v. de arbeidsmarkt?

Belangrijk is de inspanning die door de werkgever wordt gedaan rondom de Wet verbetering poortwachter. Maar ook  door wat de werkgever over heeft voor een duurzame re-integratie van zijn medewerker. Daarnaast worden de kosten bepaald door een gedegen rapportage. Over het algemeen bedragen de kosten tussen de €2.000 en €5.000.

Wat zijn verplichtingen bij re-integratie tweede spoor?

Wanneer een werknemer niet kan terugkeren bij de werkgever dan is de werkgever verplicht om de werknemer een re-integratie tweede spoor aan te bieden. Hiervoor wordt veelal een re-integratiebureau ingeschakeld. Een volledig 2e spoor traject duurt ongeveer 6 tot 12 maanden met een wettelijk maximum van twee jaar. Belangrijke onderdelen van het traject zijn begeleiding bij sollicitatie, coaching en het vinden van een passende baan.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)