Van knelpunten en onvrede
naar oplossingen en draagvlak

Sommige problemen of knelpunten binnen uw organisatie blijken heel hardnekkig te zijn. Medewerkers uiten hierover hun onvrede of klagen veel, bijvoorbeeld over een te hoge werkdruk. Uiteindelijk zijn de verhoudingen  verstoord of zitten mensen onnodig ziek thuis. Maar wat u ook probeert, het lukt niet om de juiste oplossing te vinden.
In dat geval ligt er een dieper liggende oorzaak achter het de geuite onvrede. JP Werkrevisie ondersteunt alle betrokkenen om de werkelijke aard en oorzaak van het probleem bespreekbaar te maken en werkt zodoende aan een duurzame oplossing gebaseerd op wederzijds vertrouwen en respect.

PAS VERANDEREN, ALS IEDEREEN ERIN GELOOFT

Onze praktische en inspirerende aanpak met persoonlijke diepgang doet een beroep op ieders individuele verantwoordelijkheid. Échte verandering ontstaat pas als iedereen die erbij betrokken is gelooft dat het anders kan, bereid is om ook naar zichzelf te kijken en in actie wil komen. Door rekening te houden met de verschillende rollen en belangen en iedereen hierop aan te spreken, creëren wij draagvlak en voelt iedereen zich betrokken en gezien.

loopbaanadvies

SAMEN IN GESPREK OVER ONUITGESPROKEN ZAKEN

Een enquête kan een eerste inzicht in de relevante thema’s bieden. Toch is de waarde van deze veel gebruikte inventarisatie beperkt indien slechts een klein deel van de medewerkers respons geeft. Ook is het vaak een momentopname die geen recht doet  aan langer spelende of structurele zaken. Door open in gesprek te gaan met het management en de medewerkers worden onuitgesproken zaken boven tafel gehaald. Aannames, belevingen en overtuigingen worden onderzocht. Beweegredenen voor beslissingen worden gedeeld. Op deze manier ontstaat begrip voor elkaar , voor de problematiek en ieders beleving daarvan.

ONZE COACHES EN ADVISEURS MAKEN ELK PROBLEEM BESPREEKBAAR

Onze coaches en adviseurs benaderen een vraagstelling op een open en niet bevooroordeelde manier. Vanuit hun houding en professionaliteit zijn zij in staat om gevoelige onderwerpen bespreekbaar te maken en betrokkenen op een open en respectvolle manier  een spiegel voor te houden. Het doel is altijd om te komen tot een oplossing, waarvan iedereen de voordelen ondervindt. Deze aanpak begint altijd met een zorgvuldige voorbereiding en intake. In deze fase verkennen wij met een brede vertegenwoordiging uit de organisatie wat een goede aanpak is, zodat er draagvlak ontstaat en mensen bereid zijn mee te doen.

REVISIEGESPREK

Wilt u kennismaken met onze werkwijze en bent u benieuwd wat deze u kan opleveren? Wij bieden u een vrijblijvend en kosteloos revisiegesprek aan met één van onze organisatieadviseurs. Op een open en vragende manier brengen wij knelpunten, vraagstukken en mogelijke oplossingen met u in beeld.
Het is verfrissend om eens door andere ogen naar uw eigen organisatie te kijken. Na het gesprek ontvang u een terugkoppeling van onze eerste analyse, met daarbij eventuele aanbevelingen. Desgewenst kunnen wij aangeven wat wij daarin voor u kunnen betekenen.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)