VAN TWIJFEL OVER WERK
NAAR ZEKERHEID EN ZELF KEUZES MAKEN

Medewerkers gaan soms twijfelen of ze in hun werk nog wel goed zitten en de goede dingen doen.  In de kern gaat het meestal om de vragen: “Wil ik hetzelfde werk blijven doen?” en “wil ik bij mijn huidige werkgever blijven?”.
Wegnemen van twijfels is in het belang van zowel werkgever als medewerker. Met duidelijke keuzes weet ieder waar hij aan toe is. Zo kan de werknemer er bewust voor kiezen om te blijven omdat duidelijk is geworden dat het werk beter passend gemaakt kan worden. Of de werknemer krijgt de ruimte om in goede harmonie te vertrekken omdat een andere baan beter aansluit bij de eigen ontwikkelwensen of persoonlijke waarden, behoeften of drijfveren. In beide gevallen wordt een toekomstig probleem voorkomen en kan de organisatie nieuwe stappen zetten.

Heroriëntatie op werk en loopbaan

Voor een werknemer kunnen verschillende vragen de insteek vormen voor een heroriëntatie op loopbaan en werk:

  • U ziet soms geen uitdaging meer in uw werk, de glans is eraf
  • U heeft het redelijk naar uw zin, maar u heeft het beklemmende gevoel “vast” te zitten in uw baan
  • U heeft onvoldoende zicht op uw eigen competenties en mogelijkheden
  • U ervaart een slechte balans tussen privé en werk
  • U denkt dat uw waarde in een andere functie of bij een andere werkgever beter tot zijn recht komt

Bij al die vragen kan een goed, professioneel loopbaanadvies de gewenste nieuwe inzichten opleveren. JP Werkrevisie is mede-ontwikkelaar van één van de betere methodes op dit terrein: Het Loopbaankompas. Deze coachende methode, die samen met Universiteit Groningen is ontwikkeld, zorgt voor een loopbaanadvies waarmee u verantwoorde en bewuste keuzes maakt.

loopbaanadvies

Loopbaanadvies als investering

De keuze voor een loopbaan heroriëntatietraject is een goede investering. Het geeft richting aan de verdere loopbaan en aan de persoonlijke ontwikkeling. Ook de werkgever krijgt een helder beeld van de kwaliteiten en de gewenste loopbaanrichting van medewerkers. Dat levert zeer bruikbare aanknopingspunten op voor bijvoorbeeld gericht talentmanagement of interne taak- of functieverschuivingen. Een loopbaanadvies biedt daarnaast nuttige input voor een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP).

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)