JP Werkrevisie biedt de mogelijkheid een extern vertrouwenspersoon in te schakelen voor jouw organisatie. In onze loopbaancoaching en -begeleiding merken we steeds opnieuw dat veiligheid en je veilig voelen op het werk een essentiële voorwaarde is om met plezier en naar behoren het werk te kunnen doen. Jouw medewerkers kunnen bij onze vertrouwenspersoon terecht voor zaken in de omgang, communicatie of wijze van leidinggeven die hen hebben gekwetst. Het kan bijvoorbeeld gaan over pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie.

Wat doet een vertrouwenspersoon van JP Werkrevisie?

Als vertrouwenspersoon bieden wij een luisterend oor en alle ruimte voor het verhaal en emotie van de medewerker. Alles blijft vertrouwelijk, tenzij het om ernstige strafbare feiten gaat. Een extern vertrouwenspersoon staat altijd naast de medewerker als melder. De vertrouwenspersoon van JP Werkrevisie neemt het probleem niet over, de medewerker heeft de regie. Samen met de medewerker inventariseren wij wat voor hem of haar belangrijk is als het gaat om hoe nu verder in deze situatie en bespreken we de mogelijkheden. De voor- en nadelen van de oplossingen worden vervolgens in kaart gebracht. Zo wordt er geholpen bij het maken van een eigen, passende keuze. De externe vertrouwenspersoon van JP Werkrevisie begeleidt de medewerker tijdens het hele proces. De medewerker mag ook alleen zijn of haar hart luchten en er verder niets mee doen.

Extern vertrouwenspersoon

Beoordeeld met een 8.9

JP Werkrevisie wordt beoordeeld met een 8.9 op Feedbackcompany!

Is een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

Werkgevers zijn volgens de Arbowet verplicht om hun werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Een (extern) vertrouwenspersoon is op zichzelf dus niet wettelijk verplicht, maar kan wel onderdeel zijn van de wettelijke verplichting voor bescherming tegen psychosociale arbeidsbelasting.

De taken van een extern vetrouwenspersoon

De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:
• Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
• Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
• Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
• Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
• Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.
• Het registreren van gevallen van ongewenst gedrag.

Een (extern) vertrouwenspersoon kan de werkgever ook ondersteunen bij het voorkomen van sociaal ongewenst gedrag en de zorg voor een veilige werkomgeving. Hieronder valt bijvoorbeeld:
• Het geven van voorlichting over de aanpak van ongewenst gedrag.
• Het adviseren en ondersteunen van leidinggevenden en management bij het voorkomen van ongewenst gedrag.

 

Borging kwaliteit

Onze vertrouwenspersonen zijn lid van de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVVV). Wij volgen de Gedragscode van de LVVV en het daarop van toepassing zijnde Reglement klachtbehandeling Commissie van Toezicht van de LVV. Hiermee borgen wij de kwaliteit van onze dienst(en).

 

Meer info over externe vertrouwenspersonen

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd? Neem vrijblijvend contact met je op. We vertellen je graag meer over onze aanpak. Contact opnemen kan via ons contactformulier, door te bellen naar 31384528350 of te mailen naar info@jpwerkrevisie.nl.

Extern vertrouwenspersoon