PERSOONLIJKE GROEI
EN MEER ZELFBEWUSTZIJN

Onze persoonlijke coaching ondersteunt je bij vraagstukken in het werk, binnen jouw loopbaan en in je privéleven. Vaak gaat het om wensen die al langer bestaan, zoals zelfbewuster kunnen optreden, beter communiceren, vinden van de balans tussen werk en privé of het signaleren en hanteren van stress. In alle gevallen helpen onze ervaren coaches bij het vergroten van je zelfinzicht en het vinden van een aanpak die past bij jouw persoon.

HET COACHING TRAJECT

Coaching is persoonlijk maatwerk. Vooraf wordt met de deelnemer en de opdrachtgever in de organisatie afgestemd wat het gewenste resultaat van de coaching is.
Stap 1: Tijdens een vertrouwelijk intakegesprek maakt de deelnemer kennis met de coach en ervaren ze of er een wederzijdse “klik” is.
Stap 2: In een open en vertrouwde sfeer wordt samen met de coach de vraagstelling verduidelijkt. Zo nodig wordt dit uitgediept tot de “vraag onder de vraag”.
Stap 3: Met afgesproken ontwikkeldoelen en een bijpassende opbouw wordt dan het coachtraject van gemiddeld 3 tot 6 maanden gestart.
Onderweg evalueren de coach en de deelnemer regelmatig de vorderingen van het proces. Hier kan ook de leidinggevende bij worden betrokken. In de afrondingsfase doet de coach aanbevelingen om zelfstandig en op eigen kracht het persoonlijke ontwikkelingsproces voort te kunnen zetten.

PERSOONLIJKE DIEPGANG

Vanuit een oprechte belangstelling voor jou als mens onderzoekt jouw coach wat van belang is voor de keuzes die je gaat maken. Tijdens de gesprekken doen we een beroep op alle lagen van je persoonlijkheid. Soms denk je jezelf al goed te kennen, maar ontdek je gedurende het traject toch dieperliggende nieuwe krachten, onbewuste drijfveren of belemmerende overtuigingen die je kunt overwinnen. Je leert ontdekken wat energie geeft en stimulerend werkt. We komen nooit met een oplossing voordat de vraag helder is, daarmee worden oplossingen en mogelijkheden gevonden die écht bij je passen, die goed voelen en een duurzaam resultaat geven.

ONZE COACHES ZIJN VAKBEKWAAM, BETROUWBAAR EN OPLOSSINGSGERICHT

Alle coaches die werken bij JP Werkrevisie hebben een professionele achtergrond. Je wordt niet overspoeld met theorieën of werkmethodes, maar krijgt doelgericht precies de benadering die bij jouw past. Dat betekent altijd dat er een balans wordt aangebracht in wensen en mogelijkheden, in aandacht voor je eigen persoonlijkheid en je omgeving, in werk en privé in dromen en doen. Op een realistische en vaak lichte manier krijgen ook de meest gevoelige elementen een plek in het vinden van gewenste oplossingen. Vertrouwelijkheid zonder oordelen, goed kunnen luisteren en oplossingsgericht structuur aanbrengen in complexe situaties: dat zijn de kenmerkende eigenschappen van onze coaches.

COACHING ON THE JOB

Naast het voeren van gesprekken kan het leerrendement soms aanzienlijk vergroot worden door coaching in de realiteit van de eigen werkomgeving te plaatsen. De coach observeert de deelnemer in de gekozen praktijksituatie, evalueert en coacht ter plaatse, via een ”time out” of naderhand in de individuele sessie. Voorbeelden van praktijksituaties zijn: het geven van presentaties, het houden van werkoverleg of het voeren van een commercieel gesprek.

VEELVOORKOMENDE HULPVRAGEN

De vraagstukken die in de persoonlijke coaching aan bod komen zijn iedere keer en voor iedereen anders. Thema’s kunnen onderdeel zijn van re-integratie of outplacement, maar zijn ook vaak specifiek en op zichzelf staand. Voorbeelden uit onze praktijk:

 • Herstel van zelfvertrouwen en verwerking van emoties;
 • Verstoorde werkverhoudingen;
 • Tegenvallende werkkwaliteit;
 • Miscommunicatie;
 • Overbelasting;
 • Verandermoeheid;
 • Gebrek aan persoonlijk ontwikkelperspectief;
 • Tegenvallende beroepskeuzes;
 • Levensfasedilemma’s;
 • Gebrekkige zelfdiscipline;
 • Disbalans werk-privé.

COMBINEREN VAN ONZE DIENSTEN IS MOGELIJK

Vaak staat een vraag voor persoonlijke coaching niet op zich. Een coachingstraject kan uitstekend gecombineerd worden met een loopbaanadvies voor heroriëntatie op werk en loopbaan. Ook kan voorafgaand een ontwikkelassessment ingezet worden.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)