De verschillende wegen naar
verandering of verbetering

Gaat u een nieuwe medewerker aannemen? En wilt u dan iemand die geschikt is voor de functie en die past bij uw bedrijf? Of is er al een medewerker in het bedrijf die goed presteert en die u wilt laten doorgroeien naar bijvoorbeeld een leidinggevende functie? In al deze gevallen bieden de assessments van JP het juiste antwoord op uw vraag.

Persoonlijke benadering ter voorbereiding op een assessment

Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering in alles wat we doen. Dit merkt de kandidaat o.a. in de manier waarop bevindingen en uitkomsten worden teruggekoppeld. Bij een simulatie (rollenspel) geeft zowel de psycholoog als de acteur op een persoonlijke manier feedback. Hierdoor kan de kandidaat laten zien hoe hij communiceert en samenwerkt en dat hij in staat is te leren van gerichte aanwijzingen. Tijdens simulaties kan een time-out worden ingelast voor een gerichte aanwijzing.
De kandidaat krijgt hierdoor de kans ander gedrag te laten zien. Dit levert de assessor nuttige informatie op. Aan het eind van de assessment-dag vindt al een eerste terugkoppeling plaats naar de kandidaat. Ook in de eindrapportage worden, naast objectieve testuitkomsten, aanbevelingen gedaan voor effectiever gedrag in bepaalde situaties. Uiteraard wordt hierbij duidelijk aangegeven welke competenties in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling.

De mogelijkheden die wij bieden:

Wij stellen een assessmentprogramma op maat samen, aansluitend bij de vraagstelling en de situatie. Vooraf stemt de assessmentpsycholoog af met u als opdrachtgever welke competenties gemeten moeten worden en welke daarvan het belangrijkst zijn en een accent behoeven.

Selectieassessment

Een selectieassessment bestaat naast persoonlijkheids- en capaciteitentests uit een diepte-interview, met één of meer realistische praktijksimulaties, waarin de kandidaat geobserveerd wordt. Deze simulaties worden afgestemd op situaties uit de te verwachten beroepspraktijk. Het resultaat is een compleet beeld en een goed afgewogen oordeel met betrekking tot de geschiktheid van een persoon ten aanzien van een specifieke functie. Ook geven wij aan in hoeverre het mogelijk is bestaande onvolkomenheden weg te nemen en sterke competenties verder te ontwikkelen. Dit geeft de kandidaat steun en bevestiging voor een passend loopbaanvervolg, ook als hij niet gekozen wordt.

Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment of potentieel-bepaling wordt ingezet bij vragen met betrekking tot de doorgroeimogelijkheden van een medewerker. In het kader van het eigen loopbaanperspectief worden capaciteiten, competenties, mogelijkheden en affiniteiten in kaart gebracht. Hierbij leggen wij een relatie met functie-specifieke competenties die in de toekomst belangrijk zullen zijn. Ook hier maken wij gebruik van psychologische tests, een diepte-interview en praktijksimulaties. Het resultaat is een onderbouwd advies gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Verkort assessment

In sommige situaties kan een ingekort assessment, met alleen een niveaubepaling en persoonlijkheidsonderzoek zinvol zijn. Bijvoorbeeld als eerste screening van kandidaten voor een bepaalde functie kan online een aantal vragenlijsten, gericht op de persoonlijkheid, werkstijlen en motieven worden afgenomen. In een gecontroleerde omgeving wordt aanvullend het niveau van de kandidaat bepaald, waarbij onderscheid wordt gemaakt in talige en cijfermatige kwaliteiten en het vermogen tot abstraheren.

Kwaliteit- en beroepshouding

Bij psychologische onderzoeken en assessments spelen belangen van zowel de kandidaat als die van u als opdrachtgever een rol. Dat betekent dat beide partijen kunnen rekenen op een persoonlijke en professionele benadering. Deze professionaliteit komt tot uitdrukking in onze offertetrajecten, in onze werkwijze, de methoden en technieken, de kwaliteit van de materialen die wij gebruiken en de beroepshouding van onze adviseurs. De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren psychologen die lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). De uitkomsten van de assessments koppelen wij terug aan de kandidaat volgens de gedragscode van het NIP.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)