Duurzaam florerende medewerkers
in een groeiende organisatie

Wij begeleiden individuele medewerkers, leidinggevenden en teams bij het succesvol doorvoeren van gewenste of noodzakelijke veranderingen. Het gaat om ontwikkelen, groeien, vernieuwen en verbeteren. Een praktische en inspirerende aanpak met persoonlijke diepgang doet een direct beroep op ieders individuele verantwoordelijkheid. Échte verandering ontstaat pas als ieder die meedoet dat ook wil, er de voordelen van ziet en weet hoe hij zelf met zijn waarde kan bijdragen.

DE PERSOON STAAT CENTRAAL IN DE ORGANISATIE

Natuurlijk nemen wij bij thema’s als prestatieverbetering en veranderopgaven de nodige organisatieaspecten volwaardig mee, maar wij beginnen bij de persoon. Wij doen dat vanuit onze missie en daarin onderscheiden wij ons van andere organisatieadviseurs. Het resultaat is een vitale organisatie waarin mensen met plezier en bezieling functioneren, samenwerken, ontwikkelen en meerwaarde leveren.

HET RESULTAAT VAN ONZE ONDERSTEUNING

  • irritaties en conflicten worden niet langer geaccepteerd en getolereerd als “normaal” of “onvermijdelijk”;
  • werknemers hervinden zichtbaar het plezier in hun werk en presteren weer naar vermogen;
  • mensen voelen zich weer betrokken en gewaardeerd, zijn daardoor gemotiveerd;
  • problemen worden door de leiding niet meer verbloemd of gebagatelliseerd;
  • er worden geen zondebokken meer aangewezen, problemen worden in de kern aangepakt;
  • er vallen geen mensen onnodig uit met burn-out en andere ziektebeelden;
  • met veel commotie en tegen hoge kosten afscheid nemen van mensen met waarde komt niet of nauwelijks meer voor;
  • mensen werken mee aan veranderingen omdat ze dat durven, willen en kunnen.

GRATIS REVISIEGESPREK

Vanuit onze gedegen kennis en expertise van organisaties en organisatievraagstukken helpen wij u met een andere focus en invalshoek naar uw organisatie te kijken.
Wilt u kennismaken met onze werkwijze en wat het u kan opleveren? Wij bieden u een vrijblijvend en kosteloos revisiegesprek met één van onze organisatieadviseurs. Op een open en vragende manier brengen wij knelpunten, vraagstukken en mogelijke oplossingen in kaart. Het is verfrissend om door andere ogen naar uw eigen organisatie te kijken. Na het gesprek ontvang u een terugkoppeling van onze eerste analyse, met daarbij eventuele aanbevelingen. Desgewenst kunnen wij aangeven wat wij daarin voor u kunnen betekenen.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)