STAP VOOR STAP VAN WERKNEMER
NAAR ZELFSTANDIG ONDERNEMER

De interesse voor het starten van een eigen bedrijf is groter dan ooit. Soms gaat het om een loopbaanvervolg als zelfstandig professional, soms om het willen opbouwen van een grotere organisatie.
Mensen met een achtergrond op een specifiek kennisterrein of in een herkenbare functie of branche, willen hun kennis en ervaring graag inzetten op een meer autonome manier. Zeker als na een langjarig dienstverband afscheid wordt genomen van de vorige werkgever komt in het daarop volgende outplacementtraject de vraag naar een zelfstandig loopbaanvervolg op tafel.

Oriënterend gesprek

Bij een oriënterend gesprek wordt werken als zelfstandige al als mogelijkheid genoemd, dan nemen we dat mee in onze voorstellen. Bij een outplacement of her-oriëntatietraject is dit een belangrijk uitgangspunt dat samen met de adviseur onderzocht wordt en meestal afgewogen tegen het kiezen van een nieuwe baan in loondienst.

Van oriënteren naar plan van aanpak

Na het oriënterende gesprek gaan we  een plan van aanpak opstellen. Het streven hierbij is om een optimale “mix” tot stand te brengen tussen de wensen van de deelnemer en de professionele inbreng van de adviseur. De eigenschappen, kwaliteiten, beperkingen en drijfveren van de deelnemer worden verhelderd en vertaald in duidelijke keuzemogelijkheden. Vanzelfsprekend adviseren wij bij het maken van keuzes.

In 10 stappen naar jouw eigen onderneming

Stap 1:
Uitdiepen van de vraag: “Ben ik ondernemer of ondernemend” Wie ondernemend is, is nog niet per definitie ondernemer. Daar komt meer bij kijken. Deze “zachte” kant van de aanloop naar het ondernemerschap wordt vaak onderschat. Wij beginnen ermee, omdat hier de sleutel ligt voor het succes
Stap 2:
Uitdiepen van de vraag: “Waar ben ik echt goed in, waar ligt mijn toegevoegde waarde en sluit deze aan bij het ondernemerschap?
Stap 3:
In beeld brengen van de propositie. Wat kun je “leveren” aan de markt en is daar ruimte voor? In deze fase wordt marktonderzoek verricht.
Stap 4:
In beeld brengen van de praktische mogelijkheden. Hoe ziet het verdienmodel eruit? Hoe lang gaat het duren voordat het bedrijf gaat renderen. Welke bronnen van inkomsten zijn er in de aanloopfase en zijn die toereikend.
Stap 5:
Het go, no-go besluit!

Stap 6:
Opstellen van een concreet bedrijfsplan of plan van aanpak. Hierin worden de technische aspecten beschreven en uiteraard ook de financiële.
Stap 7:
Naast het bedrijfsplan (of daar deel van uitmakend) wordt een marketingplan opgesteld. Wat is de beste marketingmix, passend bij de dienst(en) of product(en) die je gaat leveren. Hoe belangrijk is bijv. een goede, interactieve website, waarmee conversie en dus omzet kan worden gegenereerd.
Stap 8:
Opstellen van een werkbegroting, waarin aanloopkosten, investeringen en uiteraard ook inkomsten in beeld worden gebracht.
Stap 9:
Aanmelden van het bedrijf bij de formele instanties: Kamer van Koophandel, Belastingdienst en het UWV, in geval er sprake is van een WW-situatie (in dat geval behoeft de startende ondernemer de toestemming van het UWV en moeten er goede afspraken worden vastgelegd
Stap 10:
De start van de eigen onderneming!

Erkend door

TMA
Noloc (1)
oval (1)
nip (1)