Duurzaam voortzetten van jouw loopbaan
Buiten je huidige bedrijf

Ben je al geruime tijd ziek en zijn de mogelijkheden voor werkhervatting bij je eigen werkgever niet of nauwelijks aanwezig? Dan komt er een moment dat je voor het duurzaam voortzetten van jouw loopbaan op zoek moet naar een baan buiten het bedrijf. Dit is vaak een ingrijpend moment. De volgend vragen zullen bij je opkomen: “Wat kan ik wel?” en “Wat wil ik dan?”. Begeleiding in een re-integratietraject tweede spoor van JP Werkrevisie biedt dan uitkomst .

Wat is re-integratie tweede spoor?

Na de ziekmelding dient jouw werkgever in eerste instantie te proberen om jou als werknemer in je eigen werk te laten terugkeren. Wanneer je hier niet toe in staat bent, dan moet er worden geprobeerd om passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden. Is dit ook niet mogelijk, dan komt een re-integratie tweede spoor in beeld.
In essentie gaat het om een van-werk-naar-werk traject met specifieke aandacht voor jouw resterende arbeidsmogelijkheden. Op basis van de bevindingen van de bedrijfs- of ARBO-arts en een arbeidsdeskundige begeleiden wij jou in jouw heroriëntatie op een nieuw en duurzaam loopbaanvervolg.
Een re-integratietraject “tweede spoor” helpt je om een nieuwe, passende betrekking buiten het eigen bedrijf te vinden terwijl je terugkeert vanuit ziekte. Het bestaat uit verschillende professionele begeleidingsactiviteiten. Bij een re-integratietraject tweede spoor gelden de regels vanuit de Wet Verbetering Poortwachter.

Intakegesprek bij re-intergratie tweede spoor

Wij starten een traject altijd met een vrijblijvend en kosteloos intakegesprek. Tijdens het intakegesprek maak je kennis met de loopbaancoach. Op basis van de beschikbare informatie adviseren wij over de specifieke invulling van het traject. Na het intakegesprek kun je samen met je werkgever een definitieve beslissing nemen over het voorgestelde traject en de offerte.

Gestructureerd en persoonlijk

JP combineert in de re-integratietrajecten een gestructureerde aanpak met een persoonlijke en individuele benadering. Hiermee is de kans op succesvolle herplaatsing het grootst. Het traject is opgebouwd uit verschillende onderdelen zoals loopbaanoriëntatie, opbouw van de belastbaarheid door coaching, versterking van de sollicitatievaardigheden, actieve ondersteuning bij het benaderen van de arbeidsmarkt en eventueel de inzet van een werkervaringsplaats. De duur en opbouw van de onderdelen zijn afhankelijk van de ondersteuning die jij nodig hebt om succesvol te kunnen re-integreren.

Brede expertise

Door de brede kennis en ervaring van onze coaches kunnen wij jouw de specifieke en persoonlijke begeleiding bieden die nodig is. Als voorbeeld:

  • Aan het begin van het traject kunnen wij in de coaching specifieke aandacht besteden aan verliesverwerking en herstel van het zelfvertrouwen. Door de ontstane situatie te leren accepteren, kun je weer vooruit kijken en op een zelfbewuste manier persoonlijke keuzes maken voor het vervolg van jouw persoonlijke loopbaan.
  • Als er sprake is van stress of zelfs een burn-out, kunnen wij jou door individuele coaching leren om in herkenbare situaties het ontstaan van stress te voorkomen of te verminderen door er anders en effectiever mee om te gaan. Je krijgt inzicht in de eigen stressoren, behoeftes en grenzen. Deze aanpak bevordert een duurzame re-integratie en leidt tot hernieuwd werkplezier.

Contact met de opdrachtgever

Tijdens het traject zijn wij er op gericht om jouw werkgever adequaat te informeren, zodat jouw werkgever aan de verplichtingen in het kader van Wet Verbetering Poortwachter kan voldoen. Wij verzorgen periodieke voortgangsrapportages. De rapportages blijven echter op procesniveau. De inhoud van jouw gesprekken met de coach blijft altijd vertrouwelijk en wordt niet met je werkgever gedeeld. Voor meer informatie hierover adviseren wij je ons privacyreglement te raadplegen. Ook is het mogelijk in een driegesprek met jou, je werkgever en coach de voortgang te bespreken. Voorafgaand aan het traject maken wij hierover maatwerk afspraken met jou en je werkgever.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
oval (1)
nip (1)