VAN LOOPBAANDORIËNTATIE TOT
HET UITDENKEN VAN ONTWIKKELPADEN

Oriënteer jij jezelf op een volgende stap in je loopbaan? Wil je bijvoorbeeld doorgroeien naar de functie van leidinggevende? Of overweeg je om een volledig andere richting in te slaan en wil je onderzoeken wat jouw capaciteiten, competenties en ontwikkelmogelijkheden zijn? Misschien sta je al voor een selectie-assessment en wil jij je goed voorbereiden. In al deze gevallen bieden de assessments van JP het juiste antwoord op jouw vraag.

Persoonlijke benadering ter voorbereiding op een assessment

Kenmerkend voor onze werkwijze is de persoonlijke benadering in alles wat we doen. Dit merk je als kandidaat o.a. in de manier waarop bevindingen en uitkomsten worden teruggekoppeld. Bij een simulatie (rollenspel) geeft zowel de psycholoog als de acteur op een persoonlijke manier feedback. Hierdoor kun je laten zien hoe je communiceert en samenwerkt en dat je in staat bent te leren van gerichte aanwijzingen.
Je krijgt inzicht wat het effect van jouw gedrag is op anderen. Tijdens simulaties kan een time-out worden ingelast voor een gerichte aanwijzing. Je loopt hierdoor niet vast in een mislukkend gesprek, maar ervaart zelf waar je aanpak beter zou kunnen. Aan het eind van de assessment-dag vindt al een eerste terugkoppeling plaats. Ook in de eindrapportage vind je, naast objectieve testuitkomsten, aanbevelingen terug voor effectiever gedrag in bepaalde situaties. Uiteraard wordt hierbij duidelijk aangegeven welke van je competenties in aanmerking komen voor verdere ontwikkeling.

De mogelijkheden die wij bieden:

Wij stellen een assessmentprogramma op maat samen, aansluitend bij jouw vraag en de situatie. Vooraf stemt de assessmentpsycholoog af welke competenties gemeten moeten worden en welke daarvan het belangrijkst zijn en een accent behoeven.

  • Selectieassessment

Een selectieassessment bestaat naast persoonlijkheids- en capaciteitentests uit een diepte-interview, met één of meer realistische praktijksimulaties, waarin jij als kandidaat geobserveerd wordt. Deze simulaties worden afgestemd op situaties uit de te verwachten beroepspraktijk. Het resultaat is een compleet beeld en een goed afgewogen oordeel met betrekking tot jouw geschiktheid ten aanzien van een specifieke functie. Ook geven wij aan in hoeverre het mogelijk is bestaande onvolkomenheden weg te nemen en sterke competenties verder te ontwikkelen. Dit geeft je steun en bevestiging voor een passend loopbaanvervolg, ook als je niet voor de betreffende functie kiest.

  • Ontwikkelassessment

Een ontwikkelassessment of potentieel- bepaling wordt ingezet als je vragen hebt over jouw doorgroeimogelijkheden. In het kader van jouw eigen loopbaanperspectief worden capaciteiten, competenties, mogelijkheden en affiniteiten in kaart gebracht. Hierbij leggen wij een relatie met functie-specifieke competenties die in de toekomst belangrijk zullen zijn. Ook hier maken wij gebruik van psychologische tests, een diepte-interview en praktijksimulaties. Het resultaat is een onderbouwd advies gericht op jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling.

  • Oefenassessment

Een oefenassessment is een verkorte vorm van een selectie- of ontwikkelassessment. Deze variant bevat kenmerkende onderdelen van complete assessments en is vooral bedoeld voor iedereen die zich wil voorbereiden op een belangrijk assessment. Met de feedback en ontwikkeltips komt je op de dag van het echte assessment niet voor verrassingen te staan en kun je zo natuurlijk mogelijk optreden.

Extern vertrouwenspersoon

Kwaliteit- en beroepshouding

De onderzoeken worden uitgevoerd door ervaren psychologen die lid zijn van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Als een assessment uitgevoerd wordt in opdracht van een (aankomend) werkgever dan koppelen wij de uitkomsten van de assessments eerst aan jou als kandidaat terug, voordat wij deze met jouw instemming aan de opdrachtgever voorleggen. Hierin volgen wij de gedragscode van het NIP.

Erkend door

TMA
Noloc (1)
oval (1)
nip (1)