JP WERKREVISIE ONDERDEEL VAN TRIQS

JP WerkRevisie begeleidt al jaren mensen en organisaties in hun ontwikkeling. Ook JP zelf blijft zich hierin voortdurend ontwikkelen. In het afgelopen jaar heeft die ontwikkeling vorm gekregen door een nieuwe naam, website, huisstijl en een nog breder aanbod van diensten. Tegelijk is JP wel JP gebleven: de schakel tussen de individuele mens die met plezier het beste uit zichzelf haalt en de organisatie die optimaal gebruik maakt van ieders kwaliteiten.

In 2018 is JP een samenwerking gestart met Triqs, een vernieuwend onderzoeksbureau met jarenlange ervaring in onderzoek naar o.a. cliëntbeleving en medewerkerstevredenheid. Met behulp van een eigen softwareafdeling maakt Triqs door dynamische dashboards de ontwikkeling van mens en organisatie zichtbaar.
De samenwerking blijkt voor beide partijen een win-win op te leveren. Beide bureaus vullen elkaar goed aan. Daarom is besloten de samenwerking verder uit te bouwen en is JP per 1 maart onderdeel  van Triqs.

De komende maanden zullen we gebruiken om de samenwerking verder te professionaliseren. Triqs en JP blijven echter zelfstandig hun diensten aanbieden op de voor u vertrouwde manier.

Kijk voor meer informatie over de dienstverlening van Triqs op www.triqs.nl of op www.triqseducatief.nl

TriqsTriqs Educatief