Een outplacement bestaat uit enkele vaste onderdelen, maar echt maatwerk ontstaat pas als de persoonlijke situatie van de klant het uitgangspunt vormt. De “finetuning” van het programma doen wij daarom altijd samen de klant. Door onze veelzijde expertise en ervaring leidt dit tot een volledig en uitgebalanceerd programma. U wordt bij ons begeleid door een vaste persoonlijke loopbaancoach, waarbij vertrouwen een belangrijk uitgangspunt is. JP Werkrevisie werkt uitsluitend met senior-coaches, die wonen in de regio waar zij actief zijn. Zij kennen de streek, de mensen én de regionale arbeidsmarkt.
Meer weten?  Bekijk de folder

Beëindigingsovereenkomst met outplacementvergoeding

Een outplacementregeling wordt vaak opgenomen in een beëindigings- of vaststellingsovereenkomst. De vertrekkende medewerker kan dan zelf op zoek gaan naar een outplacementbureau. Zit of komt u in die omstandigheden, dan kan een goed outplacementtraject u verder helpen. U bent ook dan van harte welkom voor een gratis oriënterend gesprek. Naast het programma bespreken wij de procedure en de kosten van een outplacement met u. En vanzelfsprekend is er alle ruimte voor het stellen van uw vragen. Vanaf 1 juli 2015 zijn werkgevers verplicht bij ontslag werknemers een transitievergoeding mee te geven. Bij groepsgewijs ontslag kan deze vergoeding in een sociaal plan worden geoormerkt voor outplacement. In individuele ontslagzaken bepaalt de werknemer zelf waar hij de vergoeding voor inzet. Onderzoek heeft uitgewezen dat een outplacement de kans op nieuw werk en dan met name nieuw passend werk aanzienlijk vergroot.

Een nieuwe baan zoeken door gespecialiseerde jobsearchers

Jobsearch is een bijzondere “tak van sport” die alleen kan worden beoefend door mensen met actuele kennis van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt en een gemakkelijke toegang tot een heel breed netwerk. De ervaren jobsearchers van JP Werkrevisie spelen een actieve rol bij het opsporen van vacatures. Zij doen dit ondermeer door gebruik te maken van de diverse beschikbare netwerken, zoals het in meer dan 25 jaar opgebouwde bedrijfsnetwerk van JP Werkrevisie, het eigen relatienetwerk en de social media. Uiteraard benutten zij ook het aanbod van diverse vacaturewebsites.
Onze jobsearchers zoeken naar openbare vacatures, maar vooral ook naar de niet gepubliceerde. Daarbij worden voor u interessante en kansrijke organisaties actief benaderd. Ruim 70% van de nieuwe functies komt voort uit netwerken. Outplacementaanbod en outplacementbegeleiding zonder netwerkactiviteiten is heden ten dage dus niet meer denkbaar. JP Werkrevisie is actief in diverse plaatsen in Nederland. Dat geldt ook voor onze jobsearchers. Door onderlinge samenwerking worden naast de regionale netwerken ook netwerken in andere delen van het land ontsloten. Jobsearch is een niet meer weg te denken onderdeel van alle mobiliteitstrajecten (outplacement of re-integratie). JP Werkrevisie biedt jobsearch ook aan als een op zichzelf staande dienst.

Nazorg

Na de start bij een nieuwe werkgever kan gedurende 12 maanden kosteloos voor advies een beroep worden gedaan op JP Werkrevisie. Ook is het mogelijk om de deelnemer in zijn of haar nieuwe functie te begeleiden met één of enkele coachingssessies. Wanneer bij de nieuwe baan sprake is van een proeftijd, bestaat de mogelijkheid dat de betrekking niet wordt voortgezet na het verstrijken ervan. Op uw verzoek kan in die gevallen het outplacement worden hervat en afgerond.

Het outplacementbureau met resultaat

Het percentage deelnemers dat bij JP Werkrevisie outplacementbegeleiding succesvol afrondt of start met een eigen bedrijf, is al jaren hoog. Van de deelnemers die een nieuwe baan hebben gevonden, geeft circa tweederde te kennen erop vooruitgegaan te zijn. Deze tevredenheid is gebaseerd op de beloning, de voldoening die de nieuwe baan geeft, het loopbaanperspectief of een combinatie van deze factoren.

Vertrouwen en kwaliteit

Optimaal resultaat kan alleen worden bereikt indien er wederzijds vertrouwen ontstaat tussen de deelnemer en zijn persoonlijke coach en indien er van beide zijden een actieve inbreng is. In verband met dit vertrouwen worden geen inhoudelijke gegevens teruggekoppeld naar de opdrachtgever. Als erkend lid van de Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaanbegeleiding (OVAL) wordt JP Werkrevisie periodiek onderworpen aan een strenge kwaliteitstoets. Wij houden ons dan ook strikt aan de gedragscode van de brancheorganisatie. Daarmee heeft u de garantie dat u werkt met een partij die zich gebonden weet aan strakke richtlijnen!
Hebt u interesse in een outplacementtraject bij JP Werkrevisie? Bel 038-452 83 50.

JP Werkrevisie begeleidt u graag van werk naar werk

Snel naar:

Meer weten over outplacement?

JP Eelde Groningen

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)