Om een assessment te doen, hoeft u geen verre reis te maken. JP Werkrevisie biedt assessments aan op een uitstekende locatie “om de hoek” in Den Haag, waar alle faciliteiten aanwezig zijn voor het doen van online-testen en het voeren van gesprekken. JP Werkrevisie kan voor u in Den Haag o.a. de volgende soorten assessments verzorgen.

Selectieassessment

Een selectieassessment bestaat uit een diepte-interview, persoonlijkheids- en capaciteitentests en een realistische praktijksimulatie. Het programma wordt zorgvuldig afgestemd op de situatie waarmee de kandidaat in de dagelijkse praktijk te maken heeft of zal krijgen. Dit levert een compleet beeld en een goed afgewogen eindoordeel op.

Ontwikkelingsgericht assessment

Een ontwikkelingsgericht assessment, ook wel assessment ontwikkelpotentieel genoemd, past bij vragen met betrekking tot de capaciteiten, competenties, mogelijkheden en affiniteiten van de kandidaat, afgezet tegen diens loopbaanperspectief. Er wordt een relatie gelegd met competenties die voor de kandidaat in de toekomst belangrijk zullen zijn. Ons eindadvies is gericht op persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Assessment “light”

Dit type assessments kan bijvoorbeeld worden ingezet als eerste screening van kandidaten voor een bepaalde functie. Een light-assessment levert gedegen informatie op over de competenties van de kandidaat. Dit kan in sollicitatieprocedures waardevol en kostenbesparend zijn.  De kandidaten die doorgaan naar de volgende ronde kunnen aanvullend nog enkele simulaties, gericht op de functie, en een gestructureerd interview met een psycholoog volgen, waardoor zij uiteindelijk een volledig selectieassessment hebben gedaan.

E-assessment

Een e-assessment kan net als een regulier assessment ingezet worden voor selectie en ontwikkeling. Daarnaast kan het gedeeltelijk als voorbereiding op een geheel assessment worden gebruikt. Via internet kan een aantal vragenlijsten, gericht op de persoonlijkheid, werkstijlen en motieven worden afgenomen. Daarnaast kan het niveau van de kandidaat worden bepaald. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in talige, cijfermatige en abstracte kwaliteiten. Een rapport kan standaard worden gegenereerd, hetgeen leidt tot een lagere prijs, maar het is ook mogelijk om een persoonlijk, op de kandidaat toegeschreven rapport te maken. Hierbij interpreteert een ervaren assessmentpsycholoog de uitkomsten van de testen.

Oefenassessment

Misschien hebt u de wens om een keer een proefassessment te doen, bijvoorbeeld omdat u weet dat u binnenkort een uitgebreid assessment moet afleggen. Met test-websites en boekjes benader je slechts voor een deel de reële situatie. Een oefenassessment met een “live” interview en een echt rollenspel voegt een belangrijke dimensie toe, Zo’n oefenassessment kan nu ook in Utrecht! U doet een verkort assessment, dat in niveau niet onderdoet voor een volledig assessment. En u krijgt direct feedback met gerichte adviezen van onze psycholoog.

Startersassessment

Een startersassessment ondersteunt jonge mensen die aan het begin van hun loopbaan staan, bij het maken van de juiste keuzes. Het assessment bestaat uit een beperkt aantal tests en een gesprek met een psycholoog. Dit levert gerichte feedback en ontwikkeltips op, waardoor de kandidaat beter onderbouwde keuzes kan maken met betrekking tot bepaalde functies.
Heeft u interesse in één van onze assessments in Den Haag? Bel 038-452 83 50.

JP Den Haag: voor een betrouwbaar assessment

 

Erkend door

TMA
Noloc (1)
nip (1)